CMAS ICE DIVER- JÄÄSUKELLUSKURSSI

HINTAAJANKOHTAILMOITTAUTUMINEN
170€Helmi-Huhtikuu 2024
OSALLISTUJIA OLTAVA VÄHINTÄÄN 2 KURSSIN TOTEUTUKSEEN
TAPAHTUMAKALENTERI
Helmikuu 2024
email: koulutusvastaava@kuopionurheilusukeltajat.fi
SISÄLTÖ
TEORIAT E-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ
1 ALLASHARJOITUS JA/TAI KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSET
2 JÄÄSUKELLUSTA

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen jääsukelluskurssin CMAS Dry ice Diver. Kurssin vastuukouluttajina toimivat P1- ja P2-kurssien kouluttajat.

CMAS Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja
käytäntöihin. CMAS Ice Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten
jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavan tasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan
sukellusparina

Teorioiden itseopiskelun voi aloittaa, kun kurssille on ilmoittautunut vähimmäismäärä oppilaita (2 kpl) ja kurssimaksu on suoritettu. Kurssin ajankohta sovitaan oppilaiden kanssa.

Kurssin hinta on 170,00 euroa sisältäen pääsyn Sukeltajaliiton e-oppimisympäristöön ja sukeltajakortin.. Kurssimaksut suoritetaan, kun ilmoittautuneita on 2 oppilasta, Kuopion Urheilusukeltajat ry:n tilille: FI06 3131 3001 2641 34 HANDFIHH. Kirjoita viestiksi: ”Etunimi Sukunimi ID-kurssimaksu. Koodi 3000”.

Kurssimaksun maksettuasi vastuukouluttaja tilaa sinulle sähköisen oppimateriaalin ja pääset opiskelemaan teoriaosuuden oman aikataulusi mukaan. Kurssimaksua ei palauteta, mikäli joudut perumaan osallistumisen kurssille. Jos kurssin hyväksytty läpäisy edellyttää aikatauluun lisäopiskelua tai -harjoittelua, niin lisäpäivien korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa saat sähköpostilla . Kurssipaikkoja on rajallinen määrä ja kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä edellytyksellä, että maksuvelvoitteet on suoritettu

ENNAKKOVAATIMUKSET

CMAS Ice Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on
oltava
• Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on
rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
• CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jatkokurssitasoinen kortti.
• Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 on suoritettu CMAS Two Star Diver –
kortituksen jälkeen.
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan
lääkärintodistuksella.
• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.
Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti, tai vastaava
toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä täyttävä kuivapukukortti tai
vastaava osaaminen ja vähintään 10 sukelluksen kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta.

KURSSIN SISÄLTÖ

Sukeltaja opiskelee itsenäisesti kurssin teoriat ja tekee kertaustehtävät Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Teoriaosuus sisältää myös teoriakokeen. Käytännön harjoituksina on vähintään yksi käytännön harjoitus ennen varsinaisia sukelluksia ja kaksi jääsukellusta.

Kurssilla oppilas perehtyy merkinantoköyden käyttöön ja käsittelyyn käytännön
harjoitusten avulla. Köydenkäyttöharjoitusten aikana harjoitellaan myös laitteen jäätymistilanteeseen liittyviä
turvallisuustaitoja. Kurssikokomaisuuteen kuuluu:
• Jään turvallisuuden arviointi
• Sukellussuunnitelman laatiminen
• Avannon tekeminen
• Toimiminen pinta-avustajana kahteen kertaan
• Kaksi avantosukellusta

LÄPÄISYVAATIMUKSET

Saadakseen CMAS Ice Diver -kortin, oppilaan on:
• Täytettävä kaikki kohdassa luetellut ennakkovaatimukset.
• Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
• Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
• Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
• Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet

TARVITTAVAT VARUSTEET

Oppilaalla tulee olla kurssilla käytössä:

Tietokone tai mobiililaite e-oppimisympäristössä opiskelua varten
Altaaseen ja avoveteen täydellinen laitesukellusvarustus sekä kuivapuku
Jäätymissuojatut alentajat ja kylmään veteen hyväksytyt annostajat (varmista kouluttajaltasi omien sukelluslaitteidesi soveltuvuus jos käytät omia laitteita)
Valaisin