CMAS kuivapukukurssi

Hinta

Ajankohta

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutusvastaavalle

120 € Kysynnän mukaan 2024 koulutusvastaava@kuopionurheilusukeltajat.fi

Sisältö

Teoriat sähköisessä oppimisympäristössä
Allas- ja käytännönharjoitus
Vähintään 2 avovesiharjoitusta

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen kuivapukukurssin CMAS Dry Suit Diver. Kurssin vastuukouluttajana toimii Mika Kari.

CMAS Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat kuivapukusukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Dry Suit Diver -kortitetulla
sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vastaavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla.

Teorioiden itseopiskelun voi aloittaa ilmoittautumalla kurssille koulutusvastaavalle, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Käytännön harjoituksien aikatauluista ja paikoista sovitaan kouluttajan ja oppilaiden kesken. Kuitenkin niin, että allasharjoitteet tehdään seuran vakioallasvuoroilla.

Kurssin hinta on 120,00 euroa sisältäen pääsyn Sukeltajaliiton e-oppimisympäristöön ja sukeltajakortin. Mikäli kurssi suoritetaan yhdistelmäkurssina P1- tai P2-kurssin ohessa, niin kurssimaksu on 100 euroa. Kurssimaksut suoritetaan Kuopion Urheilusukeltajat ry:n tilille: FI06 3131 3001 2641 34 HANDFIHH. Kirjoita  viestiksi: ”Etunimi Sukunimi KP-kurssimaksu. Koodi 3000”.

Kurssimaksun maksettuasi vastuukouluttaja tilaa sinulle  sähköisen oppimateriaalin ja pääset opiskelemaan teoriaosuuden oman aikataulusi mukaan. Kurssimaksua ei palauteta, mikäli joudut perumaan osallistumisen kurssille. Jos kurssin hyväksytty läpäisy edellyttää aikatauluun lisäopiskelua tai -harjoittelua, niin lisäpäivien korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa saat sähköpostilla . Kurssipaikkoja on rajallinen määrä ja kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä edellytyksellä, että maksuvelvoitteet on suoritettu.

ennakkovaatimukset

Osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on
  rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla tai CMAS One Star Diver -kortti (tai vastaava)
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan
  lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

KURSSIN SISÄLTÖ

Sukeltaja opiskelee itsenäisesti kurssin teoriat ja tekee kertaustehtävät Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Käytännön harjoituksina on vähintään yksi allasharjoituskerta sekä kaksi avovesisukellusta.

Kurssisisältö sopii hyvin kuivapukua hankkimassa olevalle tai kuivapuvun hankkineelle sukeltajalle. Teoriaosuudessa on runsaasti syvällistä tietoa erilaisista kuivapuvuista ja niiden huoltotoimenpiteistä.

LÄPÄISYVAATIMUKSET

Saadakseen CMAS Dry Suit Diver -kortin, oppilaan on:

 • Täytettävä ennakkovaatimukset.
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
 • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein
 • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
 • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

TARVITTAVAT VARUSTEET

Oppilaalla tulee olla kurssilla käytössä:

 • Tietokone tai mobiililaite e-oppimisympäristössä opiskelua varten
 • Altaaseen ja avoveteen täydellinen laitesukellusvarustus sekä kuivapuku