Nitroksikurssi – CMAS Enriched Air Nitrox Diver

Haluatko sukeltaa useampia sukelluksia päivässä syvemmällä pidempään ja lisätä turvamarginaalia typpikertymään kudoksissa esimerkiksi leireillä tai matkoilla?

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin. Kurssin vastuukouluttajana toimii Kalle Hakala.

Hinta

Ajankohta

Ilmoittautuminen

120 € alkukevät 2023 tapahtumakalenterissa 28.2.2023

Voi ilmoittautua aina huhtikuun loppuun asti.

Sisältö

Teoriat e-oppimisympäristössä
Käytännön harjoitteet

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortitetulla sukeltajalla on ne tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat suoranoususukeltamisen enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla.

Teorioiden itseopiskelun voi aloittaa joustavasti ilmoittautumalla kurssille tapahtumakalenterissa (linkki yläpuolen laatikossa). Käytännön harjoituksien aikatauluista ja paikoista sovitaan kouluttajan ja oppilaiden kesken. Käytännön harjoitukset pidetään Toukokuun aikana.

Kurssin hinta on 120,00 euroa sisältäen pääsyn Sukeltajaliiton e-oppimisympäristöön ja sukeltajakortin. Jos kurssin suorittaa yhdistelmäkurssina p1-tai p2-kurssin yhteydessä niin hinta on 100,00 euroa. Kurssimaksut suoritetaan Kuopion Urheilusukeltajat ry:n tilille: FI06 3131 3001 2641 34 HANDFIHH. Kirjoita  viestiksi: ”Etunimi Sukunimi Nitroksi kurssimaksu. Koodi 3000”.

Kurssimaksun maksettuasi vastuukouluttaja tilaa sinulle  sähköisen oppimateriaalin ja pääset opiskelemaan teoriaosuuden oman aikataulusi mukaan. Kurssimaksua ei palauteta, mikäli joudut perumaan osallistumisen kurssille. Jos kurssin hyväksytty läpäisy edellyttää aikatauluun lisäopiskelua tai -harjoittelua, niin lisäpäivien korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kurssipaikkoja on rajallinen määrä ja kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä edellytyksellä, että maksuvelvoitteet on suoritettu.

ennakkovaatimukset

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Hänellä on oltava:

  • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
  • Oppilaana CMAS One Star Diver -kurssilla tai CMAS One Star Diver -kortti (tai vastaava).
  • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
  • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

KURSSIN SISÄLTÖ

Sukeltaja opiskelee itsenäisesti kurssin teoriat ja tekee kertaustehtävät Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Teoriaosuus sisältää myös teoriakokeen. Käytännön harjoituksina tehdään kaasujen analysointiin ja merkintöjen tekemiseen liittyvät harjoitteet. Kurssiin ei kuulu pakollisia sukelluksia.

LÄPÄISYVAATIMUKSET

Saadakseen CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortin, oppilaan on:

  • Täytettävä ennakkovaatimukset
  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus.
  • Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein
  • Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
  • Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

TARVITTAVAT VARUSTEET

Oppilaalla tulee olla kurssilla käytössä tietokone tai mobiililaite e-oppimisympäristössä opiskelua varten.