CMAS Gas Blender -kurssi

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää CMAS Gas Blender -kurssin Kuopiossa.

Hinta

Ajankohta

Ilmoittautuminen

140 € Keväällä 2024 Sähköpostilla:

Sisältö

Teoriat e-oppimisympäristössä
Käytännön harjoitteita kaksi eri kertaa

Kouluttajana toimii Mika Kari.

Kurssille otetaan enintään 5 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu kurssille sähköpostilla .

CMAS Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn. CMAS Gas Blender osaa valmistaa halutun happi- (ja helium) prosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

Kurssin aikataulu on sovittavissa joustavasti kouluttajan kanssa. Teoriaopiskelu tehdään itseopiskeluna sähköisessä oppimisympäristössä ja tarvittaessa kouluttajan lähikoulutuksena. Käytännön harjoituksia pidetään kaksi eri kertaa kouluttajan johdolla.

CMAS Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt henkilö:

 • Omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen.
 • Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita.
 • Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkityksen.
 • Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn.
 • Osaa todeta happipuhtauden.
 • Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät.
 • Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet.
 • Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.

CMAS Gas Blender -kurssi ei anna pätevyyttä:

 • Sukeltajien neuvomiseen tietyllä sukelluksella käytettävää nitroksiseosta valittaessa.
 • Nitroksisukelluksen suunnitteluun, MOD:n tai EAD:n määrittelyyn jne.
 • Paineenalentajien tai annostimien huoltamiseen.
 • Happipuhdistus- ja happihuoltopalvelujen tarjoamiseen toiselle osapuolelle.