Verotoimiston luola

Verotoimiston luola on Kuopion keskustassa sijaitseva kallioon louhittu vedellä täyttynyt vanha väestönsuojatila. Luolan suuaukko sijaitsee Verotoimiston parkkipaikan nurkassa Puistokadun ja Tulliportinkadun kulmassa (Tulliportinkatu 35). Kiinteistöä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt.

Luolan suuaukolta laskeutuu portaat veteen asti. Luolassa on yksi käytävä, jonka pituus lähtöpisteestä on n. 120 metriä. Toisessa päässä luolaa on ollut toinen sisäänkäynti, mutta se on tukittu ja päässä on suuri ilmatasku. Luolan keskisyvyys on n. 4 metriä ja suurin syvyys 6 metriä. Vedenlämpötila luolassa on melko tasaisesti 7-9 astetta.

Seura järjestää jäsenilleen ja vierailleen luolasukelluskoulutusta ja -tapahtumia luolaan. Sukellukset toteutetaan virka-ajan ulkopuolisina aikoina, joten tapahtumat eivät häiritse verotoimiston toimintoja.

Koulutustilanteessa käytetään koulutuksen mukaisia turvallisuusmääräyksiä ja Verotoimiston luolan sukeltamisohjeita. Koulutuksen turvallisuudesta vastaa koulutuksen järjestäjä.

ENNAKKO-Ohjeet SUKELTAJALLE

Jos haluat sukeltaa luolassa, seuraavat asiat on täytyttävä:

 • 18 vuotta täyttänyt
 • Vähintään CMAS Two Star Diver tai vastaava koulutus
 • Kuivapukukoulutus (tai riittävä kokemus kuivapuvun käytöstä)
 • CMAS Techincal Skills tai vastaava koulutus (tai riittävä kokemus kahdennetun sukelluslaitteen käytöstä)
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta
 • Olet henkisesti ja fyysisesti hyvässä sukelluskunnossa

Sukellusvarusteesi:

 • Kuivapuku ja tasapainotusliivi
 • Kahdennetut sukelluslaitteet (= 2 alentajaa ja 2 annostinta)
 • Vähintään 2600 litraa hengityskaasua tai rebreather ja 2000 litraa Bail Out kaasua
 • Kaksi luotettavaa valaisinta
 • Painemittari
 • Syvyyttä ja aikaa mittaava laite
 • Puukko
 • Puolimaski ja varamaski (ei kokomaskia)

RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Sukelluskohde on olosuhteiltaan stabiili kallioon louhittu selkeärakenteinen luola, jonka pohjapiirros on ohessa. Sukelluksen syvyys on matala, joten sukeltajantaudin riskiä ei ole. Vesi on aina kylmää.

Väestönsuojassa sukeltamisen riskit ja niiden ehkäisytoimenpiteet ovat:

 • Piha-alue tai luolan sisäänkäynnin portaat voivat olla jäiset ja on vaarana liukastuminen
  • Toiminta-alueelle tuodaan ja levitetään hiekoitussepeliä tarvittaessa (sukellustapahtuman johtaja huolehtii)
 • Sukeltajan paniikki
  • Osallistujalta edellytetään vähintään 60 sukelluksen kokemusta ja hänellä tulee olla vähintään CMAS Two Star –sukeltajaluokitus (tai vastaava)
  • Aikaisemmin luolassa käymättömät ja vähän luolakokemusta omaavat sukeltajat sijoitetaan aikaisemmin luolassa sukeltaneiden ja kokeneiden sukeltajien mukaan
 • Hengityskaasun saannin loppuminen tai hengityslaitteen toimintahäiriö
  • Käytetään kahta erillistä sukelluslaitetta tai regulaattoria
  • Lähtiessä vähintään 2600 l hengityskaasua mukana ja palatessa ainakin 900 l kaasua jäljellä ja 50 bar jäljellä
  • Kaasun saannin loppuessa tukeudutaan omaan varajärjestelmään tai sukellusparin vara-annostimeen
 • Varusteongelma (esim maski, valaisin, puku, räpylä)
  • Mukana oltava varamaski ja valaisin
  • Palataan takaisin sisäänkäynnille tai siirrytään perällä olevaan ilmataskuun, jossa selvitetään ongelma
 • Hiilidioksidimyrkytys luolan takaosassa olevassa ilmataskussa
  • Ilmataskussa on hengitettävä laitteesta

SUKELLUSTEN TOTEUTTAMINEN

Sukellustapahtuman johtajana toimii yksi seuran nimeämistä sukellusvanhimmista, jolla on sukellustapahtumanjärjestäjän koulutus (esim. CMAS Three Star Diver) ja luola- tai tunnelisukelluskoulutus (esim. CMAS Cave Diver 2). Tapahtumassa on oltava paikalla vähintään 4 sukeltajaa sekä yksi pintahenkilö ja sukellukset tehdään vähintään kahdessa ryhmässä.

Ennen sukelluksia tapahtuman johtajalle on esitettävä sukelluskortit ja lokikirjat koulutuksen ja kokemuksen todisteeksi. Sukellusryhmässä on johtaja ja 1-3 sukeltajaa. Tapahtuman johtaja pyrkii jakamaan sukellusryhmät siten, että ryhmänjohtajana toimii sukeltaja, joka on saanut koulutusta luolasukelluksesta (esim. CMAS Cave Diver 1 – Cavern Diver) ja pelastamisesta (esim. CMAS Rescue Diver). Maksimi sukellusaika on 30 minuuttia ja syvyys 6 metriä.

Mikäli sukelluksella havaitaan ongelma tai halutaan keskeyttää, niin kaikille sukeltajille näytetään käsimerkki ”ylös” ja koko ryhmä palaa lähtöpaikalle pintaan (tai etenee luolan perässä olevaan ilmataskuun).

Pinnalla olevat toimivat sukelluksen pinta- ja turvallisuusorganisaationa, jossa tulee olla vähintään sukellusvanhin (tai sijainen) ja turvasukeltajat.

HÄTÄTILANTEESSA

Mikäli sukelluksella olevan ryhmän maksimisukellusaika (30 min) ylittyy, niin sukellusvanhin käynnistää pelastustoimet ja turvasukeltajat lähtevät luolaan auttamaan sukellusryhmää.

Anna ensiapua taitojesi mukaan. Sukellustapahtuman johtaja on huolehtinut paikalle ensiapuvälineet ja hapenantolaitteen.

Hätäilmoitus 112 – osoite on Tulliportinkatu 35, Kuopio