Takaisin veteen -päivitys 2021

Hinta

Ajankohta

Ilmoittautuminen

40 € toukokuu 2021 Tapahtumakalenterissa viimeistään 2.5.

Sisältö

Teoriaosuus lähi- tai etäluentona
Käytännön harjoituksia altaassa ja avovedessä

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää Takaisin Veteen -päivityksen. Kouluttajana toimii Ari Nupponen.

Takaisin veteen -päivityksen tavoitteena on, että sukeltaja, riippumatta kortitustasostaan tai siitä minkä
koulutusjärjestön kortti hänellä on, päivittää tietojaan ja taitojaan niin, että hän kykenee taas
suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia sukelluksia vähintään samantasoisesti koulutetun sukeltajan
parina.

Päivitys toteutetaan sukeltajan valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Siitä syystä päivitys voi näyttää
erilaiselta eri sukeltajille. Päivitys keskittyy yksinomaan harrastesukellustaitojen kertaamiseen. Sukellukset suunnitellaan ja toteutetaan sukeltajan koulutustason mukaisesti.

Päivitykseen ilmoittaudutaan tapahtumakalenterissa. Teoriaosuuden ja harjoitusten aikatauluista ja paikoista sovitaan kouluttajan ja oppilaiden kesken. Kuitenkin niin, että allasharjoitteet tehdään seuran vakioallasvuoroilla tiista- ja torstai-iltaisin.

Päivityksen hinta on 40,00 euroa, joka on maksettava ennen koulutukseen osallistumista. Osallistumismaksu suoritetaan Kuopion Urheilusukeltajat ry:n tilille: FI06 3131 3001 2641 34 HANDFIHH. Kirjoita  viestiksi: ”Etunimi Sukunimi TV-osallistumismaksu. Koodi 3000”. Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli joudut perumaan osallistumisen päivitykseen.

Lisätietoa saat sähköpostilla .

PÄÄSYvaatimukset

Osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Hänellä on oltava

 • Voimassaoleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on
  rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Vähintään CMAS Children Diving Gold -kortti, CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan
  lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli osallistuja on alaikäinen.

KORTITUS

Päivityksen ei ole tarkoitus johtaa kortitukseen. Tähän poikkeuksena

 • Jos sukeltajalla on vanhanmallinen CMAS-kortti, sen tilalle voidaan päivityksen jälkeen hakea
  vastaavaa uudenmallista CMAS-korttia, jos sukeltaja itse niin haluaa.
 • CMAS Children Diving Gold -kortin tilalle voidaan päivityksen jälkeen hakea CMAS One Star Diver –
  kortti.

Toisen koulutusjärjestön kurssin suorittaneelle ei voi hakea päivitykseen osallistumisen perusteella CMAS-korttia.

TARVITTAVAT VARUSTEET

Takaisin veteen -päivityksen osallistujalla voi olla omat, lainatut tai vuokratut varusteet. Sukellusvarusteet käydään yhdessä läpi kouluttajan kanssa viimeistään ennen harjoitusten aloittamista ja
tarkastetaan, että ne ovat hyvässä kunnossa ja soveltuvat olosuhteisiin.