CMAS SIDEMOUNT DIVER

HINTAAJANKOHTAILMOITTAUTUMINEN
260€Maalis-Kesäkuu 2023Ilmoitatuminen tästä linkistä 27.2.2023 mennessä
SISÄLTÖ
TEORIAT E-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ, ALLASHARJOITUKSET 2 KERTAA JA AVOVESISUKELLUKSET

Kuopion Urheilusukeltajat järjestää Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisen SIDEMOUNT-kurssin CMAS Sidemount Diver. Kurssin vastuukouluttajina toimii Esa Hartikainen.

CMAS Sidemount Diver ‐kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä
tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaikentasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään
ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista, sekä kehitetään niitä käytännön
taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen.

CMAS Sidemount Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseet sukeltajat hallitsevat sidemount-sukelluksen
perustaidot:
• Sidemount-sukelluksen laitekonfiguraatiot
• Tasapainotus ja hyvä sukellusasento sidemount-välineillä
• Potkutekniikat
• Sukeltaminen parin kanssa sekä sekaryhmässä (sidemount ja backmount)
• Hengityskaasun jakaminen
• Hengityskaasun tehokas käyttäminen säiliöiden välillä
• Oikeaoppiset laskeutumis- ja nousutoimenpiteet
• Pelastustekniikat

Kurssiin osallistumisen ennakkovaatimukset
CMAS Sidemount Diver ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.
Hänellä on oltava
• Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai Liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on
rekisteröity Liittoon Liiton yhteisöjäsenen kautta.
• CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn
sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset
täyttävä kortti.
• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan
lääkärintodistuksella.
• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Saadakseen CMAS Sidemount Diver ‐kortin, oppilaan on:
• Täytettävä kaikki kohdassa 1.6 luetellut ennakkovaatimukset.
• Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus
• Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein.
• Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset.
• Osoitettava sidemount-sukellukseen soveltuvaa ymmärrystä ja asennetta
• Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet.

Kurssin hinnta on 260€. Ilmoittautumismaksun 110e maksettuasi kouluttaja tilaa sinulle oppilasmateriaalin ja pääset opiskelmaan teoriaa e-oppimisyämäristössä. Kurssimaksun toinen erä 150€ tulee olla suoritettuna ennen avovesisukelluksia. Kurssimaksu ei palauteta mikäli keskeytät kurssin. Mikäli opiskeluun tarvitaan enemmän kuin 2 allasharjoitusta ja 2 avovesisukellusta, on varauduttava lisäkustannuksiin kurssin loppuun saattamiseksi.

Kursille opiskelija tarvitsee oman sidemount-bcd kokonaisuuden, sekä 2 paineenalentajaa, 2 annostinta, 210cm annostajan letkun, 1 m annostajan letkun, 90 asteen lp-liittimen, kaksi painemittaria, kaksi painemittarin lyhyttä letkua, sekä kaksi inflator letkua. Lisäksi kurssille osallistuvan täytyy hankkia tarvikkeet pullojen rigaukseen, omat pullot toki suositellaan hankkimaan. kouluttaja neuvoo välineiden hankkimisessa ennen kurssin alkua.